• Ελληνικα

CLIMS - Γαλλία

Για κράτηση συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και την αποστέλλετε στο hndgs.clims@gmail.com ή στο fax 210 657 5167

Ξενοδοχεία στο Παρίσι

Ξενοδοχείο Voltaire

Voltaire info

Voltaire prices

Ξενοδοχείο Diderot

Diderot prices

Diderot info

Resorts

Hotels

Hotels prices

Ξενοδοχεία στην Toulon

Mirabeau

Louvois

Vila Furtado

Ξενοδοχεία στην Nice

Vila Furtado

Vila Furtado