ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

    Θαλάσσια Συμβάντα - Αρχείο Παραβιάσεων

    Συγκεντρωτικά Στοιχεία 2009

    ΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Για τα ανωτέρω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών. Τα παραπάνω συμβάντα παραβιάσεων των Εθνικών Υδάτων διαπράχθηκαν...