ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

    Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

    Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Προσωπικού στη ΣΕΘΑ για τη Διεξαγωγή της Εκπαίδευσης του ΔΤΣ

    Για να δείτε την προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στη ΣΕΘΑ για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης του ΔΤΣ για το 2020–21 με τίτλο: «Senior...

    Προκήρυξη για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού από τη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων

    Η Σχολή Νοµικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων (ΣΝΣΕ∆) µε έδρα την Αθήνα (Ρουφ) Αττικής προκηρύσσει την πρόσληψη στη ΣΝΣΕ∆ διδακτικού προσωπικού, µε Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού...