ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

  Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών ∆ικαστικών Γραµµατέων – ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

  Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ. 1.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη ΣΕΘΑ

  Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠ. ΠΡΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜA Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠ. ΠΡΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜA Β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠ. ΠΡΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜA...

  Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Προσωπικού στη ΣΕΘΑ για τη Διεξαγωγή της Εκπαίδευσης του ΔΤΣ

  Για να δείτε την προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στη ΣΕΘΑ για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης του ΔΤΣ για το 2020–21 με τίτλο: «Senior...

  Προκήρυξη για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού από τη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων

  Η Σχολή Νοµικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων (ΣΝΣΕ∆) µε έδρα την Αθήνα (Ρουφ) Αττικής προκηρύσσει την πρόσληψη στη ΣΝΣΕ∆ διδακτικού προσωπικού, µε Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού...