ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

  Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 03/21)

  Για να δείτε την διακήρυξη, πατήστε ΕΔΩ.

  Διαγωνισμός Πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ

  Στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαγωνισμών πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ στον Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό, στην Πολεμική Αεροπορία και στο Κοινό Νομικό Σώμα, ανακοινώνεται ότι...

  Προκήρυξη Διαγωνισμού Μετατάξεως Μονίμων Αξιωματικών Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών

  Για να δείτε την προκήρυξη διαγωνισμού μετατάξεως Μονίμων Αξιωματικών προς πλήρωση κενών θέσεων Λοχαγών του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών των ΕΔ Έτους 2021, πατήστε...

  Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων

  Η Σχολή Νοµικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων (ΣΝΣΕ∆) µε έδρα την Αθήνα (Ρουφ) Αττικής προκηρύσσει την πρόσληψη στη ΣΝΣΕ∆ διδακτικού προσωπικού, µε Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου...

  Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 02/21)

  Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ.

  Σχολείο Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών ΣΔΓ

  Για να δείτε την διαταγή πατήστε ΕΔΩ.

  Προκήρυξη ΕΠΟΠ στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων

  Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε ΕΔΩ.

  Αποτελέσματα Εξετάσεων Υποψηφίων Αξιωματικών ΣΔΓ

  Για να δείτε τον Γενικό Πίνακα, πατήστε ΕΔΩ. Για να δείτε τον Πίνακα Επιτυχόντων, πατήστε ΕΔΩ. Για να δείτε τον Πίνακα Αποτυχόντων, πατήστε ΕΔΩ.

  Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/21)

  Για να δείτε την Διακήρυξη, πατήστε ΕΔΩ.