ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

  Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 06/21)

  Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ.

  Προκηρύξεις Πρόσληψης Διδακτικού Προσωπικού στη ΣΣΑΣ

  Για να δείτε τις προκηρύξεις, πατήστε πάνω σε κάθε σύνδεσμο: Προκήρυξη Νο1 Προκήρυξη Νο2

  Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Προσωπικού στη ΣΕΘΑ

  Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ.

  Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 05/21)

  Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ.

  Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 04/21)

  Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ.

  Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση

  Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

  Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 03/21)

  Για να δείτε την διακήρυξη, πατήστε ΕΔΩ.