ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

  Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 06/22)

  Για να δείτε τη Διακήρυξη, πατήστε ΕΔΩ.

  Διαταγή Πρόσκλησης Ανθλγών (ΣΔΓ) για Εκπαίδευση

  Για να δείτε τη Διαταγή, πατήστε ΕΔΩ.

  Προκήρυξη Πρόσληψης Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη ΣΕΘΑ

  Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) για κάλυψη αναγκών για την τριετία 2022...

  Κύρωση Προσωρινών Πινάκων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη ΣΕΘΑ

  Κύρωση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης του...

  Κύρωση Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων ως Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη ΣΝΣΕΔ

  Για να δείτε την απόφαση του ΥΦΕΘΑ  που αφορά την κύρωση προσωρινού πίνακα επιτυχόντων ως ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων...

  Εκπαίδευση (Σχολείο Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών ΣΔΓ)

  Για να δείτε τη διαταγή, πατήστε ΕΔΩ.

  Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 05/22)

  Για να δείτε τη Διακήρυξη, πατήστε ΕΔΩ.

  Τροποποιητική/Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων...

  Για να δείτε την τροποποιητική/συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), πατήστε εδώ.

  Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη ΣΣΑΣ

  Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων καθηγητών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών έτους 2022...

  Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών...

  Για να δείτε την συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), πατήστε εδώ. Στις φετινές...