ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

  Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/21)

  Για να δείτε την Διακήρυξη, πατήστε ΕΔΩ.

  Διαταγή Πρόσκλησης Υποψηφίων Αξκών Σ∆Γ στις Γραπτές Εξετάσεις

  Για να δείτε την διαταγή, πατήστε ΕΔΩ.

  Διαταγή Αναβολής των Γραπτών Εξετάσεων Υποψηφίων Αξιωματικών ΣΔΓ λόγω COVID 19

  Για να δείτε την διαταγή, πατήστε ΕΔΩ.

  Διαταγή Πρόσκλησης Yποψηφίων Αξιωματικών ΣΔΓ που Kρίθηκαν Kατάλληλοι στις ΠΚΕ

  Για να δείτε την Διαταγή Πρόσκλησης υποψηφίων Αξιωματικών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων, που κρίθηκαν κατάλληλοι στις ΠΚΕ να λάβουν μέρος στο γραπτό διαγωνισμό, πατήστε ΕΔΩ.

  Παραποµπή Υποψηφίων Αξκών Σ∆Γ ενώπιον των Επιτροπών Ψυχοτεχνικών ∆οκιµασιών (Ενημέρωση)

  Για να δείτε το ενημερωτικό έγγραφο, πατήστε ΕΔΩ.

  Παραποµπή Υποψηφίων Αξκών Σ∆Γ ενώπιον των Επιτροπών Ψυχοτεχνικών ∆οκιµασιών

  Για να δείτε τις ονομαστικές καταστάσεις υποψηφίων που υπεβλήθησαν σε αθλητικές δοκιμασίες και κρίθηκαν κατάλληλοι ή ακατάλληλοι ή δεν προσήλθαν σε αυτές, πατήστε ΕΔΩ.

  Αξιοποίηση Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων του ΥΠΕΘΑ

  Για να δείτε την Διακήρυξη με αριθμό 1/2020, πατήστε ΕΔΩ.