ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  Αρχική Ενημέρωση Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

  Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

  Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 08/23)

  Για να δείτε την Διακήρυξη  πατήστε ΕΔΩ.

  Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 07/23)

  Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε ΕΔΩ.

  Ανακοίνωση Παράτασης Διενέργειας του Διαγωνισμού Υπ. Αριθμ. 02/23

  Για να δείτε την Ανακοίνωση Παράτασης Διενέργειας του Διαγωνισμού Υπ. Αριθμ. 02/23, πατήστε ΕΔΩ.

  Διακήρυξη Υπ. Αρίθμ. 06/2023

  Για να δείτε τη Διακήρυξη, πατήστε ΕΔΩ.

  Ανακοίνωση Παράτασης Διενέργειας του Διαγωνισμού Υπ. Αριθμ. 02/23

  Για να δείτε την Ανακοίνωση Παράτασης Διενέργειας του Διαγωνισμού Υπ. Αριθμ. 02/23, πατήστε ΕΔΩ.