ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  Αρχική Ενημέρωση

  Ενημέρωση

  Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 07/23)

  Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε ΕΔΩ.

  Ανακοίνωση Παράτασης Διενέργειας του Διαγωνισμού Υπ. Αριθμ. 02/23

  Για να δείτε την Ανακοίνωση Παράτασης Διενέργειας του Διαγωνισμού Υπ. Αριθμ. 02/23, πατήστε ΕΔΩ.

  Διακήρυξη Υπ. Αρίθμ. 06/2023

  Για να δείτε τη Διακήρυξη, πατήστε ΕΔΩ.

  Ανακοίνωση Παράτασης Διενέργειας του Διαγωνισμού Υπ. Αριθμ. 02/23

  Για να δείτε την Ανακοίνωση Παράτασης Διενέργειας του Διαγωνισμού Υπ. Αριθμ. 02/23, πατήστε ΕΔΩ.

  Προκήρυξη Πρόσληψης Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη ΣΕΘΑ

  Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) για την διεξαγωγή της εκπαίδευσης του Διεθνούς...