ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  Αρχική Ενημέρωση

  Ενημέρωση

  Προκήρυξη Διαγωνισμού Μετατάξεως Μονίμων Αξιωματικών Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών

  Για να δείτε την προκήρυξη διαγωνισμού μετατάξεως Μονίμων Αξιωματικών προς πλήρωση κενών θέσεων Λοχαγών του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών των ΕΔ Έτους 2021, πατήστε...

  Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων

  Η Σχολή Νοµικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων (ΣΝΣΕ∆) µε έδρα την Αθήνα (Ρουφ) Αττικής προκηρύσσει την πρόσληψη στη ΣΝΣΕ∆ διδακτικού προσωπικού, µε Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου...

  Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 02/21)

  Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ.

  Σχολείο Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών ΣΔΓ

  Για να δείτε την διαταγή πατήστε ΕΔΩ.

  Προκήρυξη ΕΠΟΠ στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων

  Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε ΕΔΩ.

  Αποτελέσματα Εξετάσεων Υποψηφίων Αξιωματικών ΣΔΓ

  Για να δείτε τον Γενικό Πίνακα, πατήστε ΕΔΩ. Για να δείτε τον Πίνακα Επιτυχόντων, πατήστε ΕΔΩ. Για να δείτε τον Πίνακα Αποτυχόντων, πατήστε ΕΔΩ.

  Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/21)

  Για να δείτε την Διακήρυξη, πατήστε ΕΔΩ.

  Διαταγή Πρόσκλησης Υποψηφίων Αξκών Σ∆Γ στις Γραπτές Εξετάσεις

  Για να δείτε την διαταγή, πατήστε ΕΔΩ.

  Διαταγή Αναβολής των Γραπτών Εξετάσεων Υποψηφίων Αξιωματικών ΣΔΓ λόγω COVID 19

  Για να δείτε την διαταγή, πατήστε ΕΔΩ.