ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  Αρχική Ενημέρωση

  Ενημέρωση

  Συμφωνητικό Ανάληψης Διοργάνωσης του Διεθνούς Συμποσίου του CISM το 2021 στην Αρχαία Ολυμπία

  Στην αίθουσα Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη του ΓΕΕΘΑ,παρουσία του Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ Αντιναυάρχου Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ, υπογράφηκε σήμερα μεταξύ του CISM και της Ελληνικής αντιπροσωπείας στο...

  Παραποµπή Υποψηφίων Αξκών Σ∆Γ ενώπιον των Επιτροπών Ψυχοτεχνικών ∆οκιµασιών

  Για να δείτε τις ονομαστικές καταστάσεις υποψηφίων που υπεβλήθησαν σε αθλητικές δοκιμασίες και κρίθηκαν κατάλληλοι ή ακατάλληλοι ή δεν προσήλθαν σε αυτές, πατήστε ΕΔΩ.

  Αξιοποίηση Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων του ΥΠΕΘΑ

  Για να δείτε την Διακήρυξη με αριθμό 1/2020, πατήστε ΕΔΩ.

  Κύρωση Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΝΣΕΔ)...

  Δημοσιεύθηκε η Φ.392/77/212592/Σ.5581 από 02 Σεπ 20 Απόφαση ΥΦΕΘΑ, η οποία αφορά στην κύρωση προσωρινού πίνακα απασχόλησης ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Νομικού Σώματος...

  Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών ∆ικαστικών Γραµµατέων – ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

  Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ. 1.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  5ος Δρόμος Ολυμπιακής Εκεχειρίας

  Μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, συγκίνησης, συναδέλφωσης, σεβασμού προς τον συναθλητή και αλληλεγγύης, αλλά και με τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 30 Αυγούστου...

  Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη ΣΕΘΑ

  Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠ. ΠΡΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜA Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠ. ΠΡΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜA Β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠ. ΠΡΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜA...