Για να δείτε την Διακήρυξη με αριθμό 1/2020, πατήστε ΕΔΩ.