Αθηνά ’21 – Διεθνές Συνέδριο Διαχείρισης Κρίσεων

https://geetha.mil.gr/minisites/athena21/index.html