Με Προεδρικό Διάταγμα που υπεγράφη την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και απόφασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), απονέμεται ο βαθμός του Αντιπτεράρχου στους παρακάτω Αξιωματικούς Ιπταμένους, οι οποίοι έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο:

α. Σμηναγό Χρήστο Μουλά του Ευαγγέλου (ΑΜ: 67615).

β. Ανθυποσμηναγό Περικλή Στεφανίδη του Σπυρίδωνα (ΑΜ: 70341).