Την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021, ο Διοικητής της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) Αντιστράτηγος Θεμιστοκλής Γρυμπίρης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, και ο Τακτικός Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Σωτήριος Λίβας και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία» υπέγραψαν ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ της ΣΕΘΑ και του Ιονίου Πανεπιστημίου που είχε υπογραφεί τον Οκτώβριο του 2020, για επιπλέον 3 χρόνια.

Η εν λόγω συνεργασία περιλαμβάνει τη συνέχιση της δωρεάν συμμετοχής, υπό μορφή υποτροφίας, 5 σπουδαστών της Σχολής στο ΠΜΣ «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία» του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και εντάσσεται στις δράσεις του ΓΕΕΘΑ για συνεχή επιμόρφωση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.