ΣΑ/ΣΕΒΑΣ – Επικοινωνία

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Γραφείο Εσωτ Τηλ e mail
ΣΑΣΕΒΑΣ *5961 sasevas@skynet.be
Αναπληρωτής ΣΑΣΕΒΑΣ *5963 sasevas@skynet.be
Υπασπιστήριο – Εθιμοτυπία *5961 sasevas@skynet.be
Γραμματέας *5972/5975 sasevas@skynet.be
Στρατιωτική Γραμματεία *5956 sasevas@skynet.be
Τμ. υποστήριξης Γραμματεία
(Cronos- Minerva)
*5962 sasevas@skynet.be
Α΄ Επιτελής *5960 Δ/Υ
Β΄ Επιτελής *5966 Δ/Υ
Γ΄ Επιτελής *5949 Δ/Υ
Δ΄ Επιτελής *5974 Δ/Υ
Ε΄ Επιτελής *5967 Δ/Υ
ΣΤ΄ Επιτελής *5957 Δ/Υ
Ζ΄ Επιτελής *5861 Δ/Υ

 

Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΑ/ΣΕΒΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ HQ
Διεύθυνση :NATO HQ,Blvd Leopold III,1110 Brussels,Belgium