ΣΑ/ΣΕΒΑΣ – Αρχική Σελίδα

Η Στρατιωτική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στη Στρατιωτική Επιτροπή του Βορειο-Ατλαντικού Συμφώνου (ΣΑ/ΣΕΒΑΣ) υπάγεται στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και διευθύνεται από τον Στρατιωτικό Αντιπρόσωπο.

Ο Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος (ΣΑ/ΣΕΒΑΣ) είναι ανώτατος Αξιωματικός, βαθμού Αντιστρατήγου ή αντίστοιχου των άλλων Κλάδων και εκπροσωπεί τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στην Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, η οποία συνεδριάζει είτε σε Μόνιμη Σύνθεση (Military Committee in Permanent Session-MC/PS) είτε σε σύνθεση Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (MC in Chiefs of Staff Session -MC/CS). O ΣΑ/ΣΕΒΑΣ ευθύνεται, μεταξύ άλλων, για την κατεύθυνση/ συντονισμό όλων των Ελλήνων Αξιωματικών των Ε.Δ. που υπηρετούν στο Αρχηγείο του NATO.