Οργάνωση

Αρμοδιότητες Τμημάτων ΣΑ/ΑΣΣΔΕ

Α’ Τμήμα: Σχέδια, Επιχειρήσεις, Πληροφορίες
Β’ Τμήμα: Οργάνωση, Εκπαίδευση, Ασκήσεις, Αεράμυνα
Γ’ Τμήμα: Διοικητική Μέριμνα, Επικοινωνίες –Πληροφορική, Ασφάλεια, Διεθνείς Συμφωνίες
Δ’ Τμήμα: Προσωπικό-Διοικητικά, Eθιμοτυπία, Oικονομικά