Παρούσα Συγκρότηση της ΕΕΣΙ

Πρόεδρος : Υποστράτηγος Γεώργιος Ραχμανίδης
Αντιπρόεδρος : Σμήναρχος (Ι) Ανδρέας Ανδρεάδης
Γενικός Γραμματέας : Υπχος (Ο) Αθανάσιος Παπαδημητρόπουλος ΠΝ
Α΄ μέλος : Δρ. Ευπραξία Πασχαλίδου *
Β΄ μέλος : Δρ. Ζήσης Φωτάκης
Γ΄ μέλος : Δρ. Δημήτριος Χριστοδούλου

*Το μέλος της ΕΕΣΙ, Δρ. Ευπραξία Πασχαλίδου, είναι παράλληλα και Αντιπρόεδρος  της ΔΕΣΙ.