ΕΕΣΙ – Ιστορικό

  • Η Ελληνική Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας (ΕΕΣΙ) συστάθηκε το 1980, σύμφωνα με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με σκοπό την παροχή επιστημονικών ιστορικών υπηρεσιών για την προαγωγή της Στρατιωτικής Ιστορίας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστορίας (ΔΕΣΙ).
  • Λειτούργησε ως ανεπίσημο έκτακτο μέλος της ΔΕΣΙ από τη σύσταση της μέχρι τις 24 Αυγούστου 1985, οπότε έγινε επίσημο τακτικό μέλος της κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της ΔΕΣΙ που έγινε στο Συνέδριο της Στουτγκάρδης την ίδια χρονική περίοδο. Το 1998 ανασυγκροτήθηκε με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υφυπουργού Οικονομικών (ΚΥΑ) η οποία τροποποιήθηκε τον Δεκ 2001 (ΦΕΚ 1745). Υπάγεται απευθείας στον Yπαρχηγό ΓΕΕΘΑ.
  • Στεγάζεται στο Στρατόπεδο Παπάγου (Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Αθήνα).