ΕΕΣΙ – Δραστηριότητες

  • Η ΕΕΣΙ έχει αναπτύξει διμερείς σχέσεις και έχει ανταλλάξει επισκέψεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων διμερούς συνεργασίας του ΓΕΕΘΑ με τις ακόλουθες χώρες: Αίγυπτο, Βουλγαρία, Ιορδανία, Ισραήλ, Κίνα, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Τυνησία.
  • Ειδικότερα με τις χώρες Ισραήλ, Ρουμανία, Ρωσία και Τυνησία έχει υπογράψει πρωτόκολλο διμερούς συνεργασίας σε θέματα Στρατιωτικής Ιστορίας.
  • Συμμετέχει σε συνέδρια τόσο στο πλαίσιο της ΔΕΣΙ όσο και στο Conflict Studies Working Group (CSWG).
  • Μεριμνά για τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των Υπηρεσιών Ιστορίας των Κλάδων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και της Διεύθυνσης Ιστορίας Εθνικής Φρουράς πραγματοποιώντας περιοδικά συσκέψεις, για τον σκοπό αυτόν.