Διεθνής Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας (ΔΕΣΙ)

 • Η Διεθνής Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας (ΔΕΣΙ) συγκροτήθηκε το 1938, με σκοπό την προώθηση σε παγκόσμια κλίμακα των σπουδών πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της στρατιωτικής ιστορίας, καθώς και τη συνεργασία των ερευνητών αυτού του τόσο ενδιαφέροντος επιστημονικού πεδίου. Υπάγεται στη Διεθνή Επιτροπή Ιστορικών Επιστημών (η οποία αποτελεί τμήμα της UNESCO) και συγκαταλέγει σήμερα στους κόλπους της σαράντα ένα (41) Εθνικές Επιτροπές Στρατιωτικής Ιστορίας από όλες τις ηπείρους του κόσμου.
 • Οι βασικές δραστηριότητες της ΔΕΣΙ συνίστανται στη διοργάνωση των Διεθνών Συνεδρίων Στρατιωτικής Ιστορίας και στην έκδοση της «Διεθνούς Επιθεώρησης Στρατιωτικής Ιστορίας». Στο πλαίσιο της ΔΕΣΙ δραστηριοποιούνται και τρεις άλλες επιτροπές, η «Επιτροπή Βιβλιογραφίας», η «Επιτροπή Στρατιωτικών Αρχείων» και η «Επιτροπή Εκπαίδευσης». Το έργο αυτών των τριών Διεθνών Επιτροπών συμβάλλει δυναμικά στην προώθηση της έρευνας και της μελέτης της στρατιωτικής ιστορίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΕΣΙ

 • Το έτος 2020 αποτέλεσε έτος εκλογών για την ανάδειξη νέου Προεδρείου της ΔΕΣΙ. Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα (Executive board of the ICMH), ως εξής:
 • Executive Board
  • Πρόεδρος: Prof. Dr. Massimo de Leonardis (Ιταλία)
  • Αντιπρόεδρος: Δρ. Ευπραξία Πασχαλίδου (Ελλάδα)
  • Αντιπρόεδρος Harold Raugh (Η.Π.Α.)
  • Γενικός Γραμματέας: LtCol (GS) Dr. Kris Quanten (Βέλγιο)
  • Ταμίας: Prof. Dr. Jan Hoffenaar (Ολλανδία)