Διατελέσαντες Πρόεδροι ΕΕΣΙ

1. Αντγος Κυροχρήστος Ιωάννης : 27-07-1998 έως 10-11-1999
2. Αντγος Κακουδάκης Ιωάννης : 11-11-1999 έως 15-11-2004
3. Αντγος Μαστραντώνης Νικόλαος : 16-11-2004 έως 31-08-2010
4. Αντγος Μπασιούκας Σωτήριος : 20-09-2010 έως 04-07-2012
5. Υπτχος Κατσαρός Παναγιώτης : 05-07-2012 έως 08-03-2013
6. Σχης (ΠΒ – ΕΥ) Γεμενετζής Ιωάννης : 09-03-2013 έως 12-06-2017
7. Υπτγος Ραχμανίδης Γεώργιος : 13-06-2017