ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  Ελληνική Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας (ΕΕΣΙ)

  Παρουσίαση ΕΕΣΙ (PDF)

  Ιστορικό

  Διεθνής Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας (ΔΕΣΙ)

  Αποστολή

  Οργάνωση - Λειτουργία

  Δραστηριότητες

  Εκδόσεις

  Βιβλιοθήκη - Αρχεία

  Παρούσα Συγκρότηση της ΕΕΣΙ

  Ανάληψη από την ΕΕΣΙ Διοργάνωσης Συνεδρίου με Θέμα ”Απελευθερωτικοί Πόλεμοι, Αγώνες Ανεξαρτησίας, από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα”-Αθήνα, 29 Αυγούστου έως 03 Σεπτεμβρίου 2021

  Διατελέσαντες Πρόεδροι ΕΕΣΙ

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Συνέδρια