• Αγγλικα
  • Ελληνικα

Ελληνική Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας (ΕΕΣΙ)

Παρουσίαση ΕΕΣΙ (PDF)

Ιστορικό

Διεθνής Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας (ΔΕΣΙ)

Αποστολή

Οργάνωση - Λειτουργία

Δραστηριότητες

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη - Αρχεία

Παρούσα Συγκρότηση της ΕΕΣΙ

Ανάληψη από την ΕΕΣΙ Διοργάνωσης Συνεδρίου με Θέμα ''Απελευθερωτικοί Πόλεμοι, Αγώνες Ανεξαρτησίας, από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα''-Αθήνα, 22 έως 27 Αυγούστου 2021

Διατελέσαντες Πρόεδροι ΕΕΣΙ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Συνέδρια