Αιθιοπία

10 Μαΐου 1994 – 10 Ιουνίου 1994

Με απόφαση της Ε.Ε. συγκροτήθηκε δύναμη παρατηρητών στην Αιθιοπία για την ασφαλή διεξαγωγή των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στην εν λόγω χώρα την 5 Ιουνίου 1994.

Στην εν λόγω δύναμη η χώρα μας συμμετείχε με τρεις (3) Αξιωματικούς.
Διάρκεια της αποστολής ένας (1) μήνας.