Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015, στο Κέντρο Αριστείας του ΝΑΤΟ, για την Κυβερνοάμυνα, στο Ταλίν της Εσθονίας πραγματοποιήθηκε η τελετή έπαρσης Σημαίας της Ελλάδος ως «Sponsoring Nation».

Το Συνεργατικό Κέντρο Αριστείας για την Κυβερνοάμυνα (Cooperative Cyber Defence Center of Excellence) είναι ο πιστοποιημένος φορέας του ΝΑΤΟ που ασχολείται με την έρευνα, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δυνατοτήτων στον τομέα της Κυβερνοάμυνας.