Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) που αφορά στην συνεργασία μεταξύ του ΚΕΝΑΠ και του Πανεπιστημίου του Plymouth, με σκοπό την δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «MA Applied Strategy (Maritime Security)».

Το ανωτέρω πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα πραγματοποιείται από κοινού από το Πανεπιστήμιο του Plymouth και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής και προβλέπεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2016, απευθύνεται σε στελέχη ΕΔ κρατών-μελών ΝΑΤΟ και αποσκοπεί στην εξέταση του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφαλείας και την επιχειρησιακή διάσταση αντιμετώπισης των απειλών που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας.

Δείτε την Ανακοίνωση Τύπου του Πανεπιστημίου Plymouth εδώ.