Οι ΕΔ στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνδρομής τους στους αρμόδιους πολιτικούς φορείς στη διαχείριση των προβλημάτων που επάγονται οι αυξημένες προσφυγικές ροές και υλοποιώντας σχετικές διαταγές της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, έχουν προβεί από τα τέλη Αυγούστου 2015 μέχρι τώρα στα ακόλουθα:

    α.    Διάθεση μέσων του ΠΝ και της ΠΑ για επιχειρήσεις έρευνας-διάσωσης καθώς και μεταφορά προσφύγων από μικρονήσους με Πολεμικά Πλοία.
    β.    Στελέχωση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Μετανάστευσης (ΚΕ.Σ.Ο.ΜΕ.)  με προσωπικό των ΕΔ σε καθημερινή βάση.
    γ.    Διάθεση 3 στρατοπέδων για τη χρήση τους ως κέντρων πρώτης υποδοχής (Hotspot) στη Λέσβο (Παραδέλι), Λέρο (Λεπίδα) και Κω (Λινοτόπι).    
    δ.    Διάθεση προσωπικού των ΕΔ για τη συνδρομή του έργου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στα κέντρα πρώτης υποδοχής.
    ε.    Παροχή εφοδίων και υπηρεσιών στα κέντρα πρώτης υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στις παραμεθόριες νήσους, στην Αττική και στην Κόρινθο, για την παρασκευή 2600 μερίδων συσσιτίου ημερησίως. Μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2016 έχουν διατεθεί συνολικά περί τις 200.000 μερίδες.
    στ.    Διάθεση μηχανημάτων και υπηρεσιών για τη διαμόρφωση των κέντρων πρώτης υποδοχής σε Λέσβο, Σάμο, Λέρο, Κω και Χίο. Έχει ολοκληρωθεί ήδη η διαμόρφωση του κέντρου πρώτης υποδοχής Λέρου με τη μεταφορά 110 οικίσκων με μέσα του ΣΞ. Επίσης έχουν μεταφερθεί 52 οικίσκοι και επίκειται η αποστολή και άλλων 24 οικίσκων στη Χίο (πρώην εργοστάσιο ΒΙ.ΑΛ.) με μέσα του ΣΞ. Παράλληλα ευρίσκεται σε εξέλιξη η διευθέτηση ως κέντρου φιλοξενίας προσφύγων του στρατοπέδου Λιόση στην Αττική και ως κέντρου πρώτης υποδοχής Σάμου του χώρου πρώην πεδίου βολής.
    ζ.    Διάθεση στελεχών για την ανάπτυξη σκηνών στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στο Ελληνικό.
    η.    Εφοδιασμός σε καύσιμα οχημάτων της υπηρεσίας πρώτης υποδοχής σε Ορεστιάδα, Λέσβο καθώς και στην Αθήνα.
    θ.    Ανάληψη ενεργειών για τον καθαρισμό κλινοσκεπασμάτων προσφύγων των κέντρων φιλοξενίας προσφύγων Αττικής.

Οι ΕΔ με συναίσθηση της κοινωνικής τους αποστολής θα εξακολουθήσουν να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης των προσφυγικών ροών κάνοντας την βέλτιστη δυνατή χρήση των διατιθέμενων πόρων τους.