Από 11 έως 29 Ιανουαρίου 2016 διεξήχθη, υπό τον συντονισμό της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, συνεκπαίδευση μεταξύ Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων των τριών Κλάδων των ΕΔ και της Naval Special Warfare Unit-2 των ΗΠΑ σε αντικείμενα Ειδικών Επιχειρήσεων.