Από 18 έως 22 Απριλίου 2016, θα διεξαχθεί στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, σεμινάριο για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας-ΚΠΑΑ της ΕΕ (Common Security and Defence Policy-CSDP), το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (European Security and Defence College-ESDC).

Στο σεμινάριο, διάρκειας 5 ημερών, θα συμμετάσχουν οι σπουδαστές της ΑΔΙΣΠΟ, μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΑΜΑΚ καθώς και στρατιωτικό –πολιτικό προσωπικό χωρών μελών και θεσμών της ΕΕ και του ESDC.