Από 17 έως 19 Μαΐου 2016 διεξήχθη στο Πολεμικό Μουσείο, από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών-ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ, σεμινάριο επί θεμάτων στρατηγικών μεταφορών, με τίτλο «Σεμινάριο Πολύτροπων Μεταφορών – Multimodal Transportation Seminar».

Το σεμινάριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΓΕΕΘΑ, το παρακολούθησαν φορείς και εκπρόσωποι από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών-Δικτύων, το ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ, την ΥΠΑ, το Ναυτικό Επιμελητήριο  Ελλάδας, τις Εφοπλιστικές Ενώσεις και από το εξωτερικό, εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ TG Civil Experts, NATO TG Road Experts, NATO TG Ocean Shipping,  NATO International Military Staff, NATO Support and Procurement του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας καθώς και φορείς / εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.