Από τις 14 έως 16 Σεπτεμβρίου 2016 διοργανώθηκε από το στρατηγείο NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS-GREECE (NRDC-GR) η ετήσια σύσκεψη εκπροσώπων διευθύνσεων οικονομικού των δυνάμεων κλιμακούμενης ετοιμότητας της δομής δυνάμεων του ΝΑΤΟ, στις εγκαταστάσεις του στρατηγείου, στη Θεσσαλονίκη.

Στη σύσκεψη, παρευρέθηκαν, ως παρατηρητές και εκπρόσωποι διευθύνσεων οικονομικού από στρατηγεία δομής διοίκησης του ΝΑΤΟ (SHAPE και JFCNP/KFOR), στο πλαίσιο της βαρύτητας που δίνει η συμμαχία για ανοιχτή συνεργασία σε θέματα κοινού οικονομικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, σπουδαστές του οικονομικού τμήματος της ΣΣΑΣ παρακολούθησαν ως παρατηρητές τη σύσκεψη προκειμένου να αποκτήσουν σχετική εμπειρία.

Ο σκοπός της σύσκεψης που διεξάγεται σε ετήσια βάση, είναι η διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων προς την Ανώτερη Επιτροπή  Χρηματοδότησης (Senior Resource Committee – SRC) για λήψη οριστικών αποφάσεων. Επιπρόσθετα, η εν λόγω σύσκεψη αποτελεί ένα χώρο για ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καινοτόμων ιδεών επί θεμάτων που απασχολούν στο σύνολο την οικονομική κοινότητα των στρατηγείων δομής δυνάμεων του ΝΑΤΟ.