Στο πλαίσιο της συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πρόσφατης δασικής πυρκαγιάς στην Θάσο, διατίθεται αριθμός μέσων και προσωπικό, με σκοπό την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων λόγω της επικείμενης χειμερινής περιόδου.

Ειδικότερα, διατίθενται προσωπικό από τον ΣΞ και την ΠΑ,  23 μηχανήματα και ειδικά οχήματα μηχανικού καθώς και 1 αρματαγωγό από το ΠΝ για μεταφορά προσωπικού/μηχανημάτων/ειδικών οχημάτων μηχανικού, το οποίο θα παραμείνει στον λιμένα της Θάσου για την παροχή ευκολιών διοικητικής μέριμνας, διαμονής και υγειονομικής υποστήριξης μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Οι εργασίες, οι οποίες προβλέπεται να ξεκινήσουν στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 σε συνεργασία με τις αρμόδιες πολιτικές αρχές, συνίστανται στην εκτέλεση των αναγκαίων χωματουργικών εργασιών,  στην διευθέτηση ροής υδάτων, στην δημιουργία υποδομής αντιμετώπισης πλημμυρών καθώς και στην διευθέτηση του δασικού και αγροτικού οδικού δικτύου.