Στο πλαίσιο της συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιπυρική περίοδο από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2016, διατέθηκε το ακόλουθο προσωπικό και μέσα για την κάλυψη αναγκών επιτήρησης και κατάσβεσης πυρκαγιών:

  • 3.974 στελέχη για κατάσβεση πυρκαγιών και για στελέχωση περιπόλων και 85 πυροφυλακίων.
  • 1.496 οχήματα και μηχανήματα διαφόρων τύπων για κάλυψη αναγκών εποχούμενων περιπόλων και κατάσβεση πυρκαγιών.
  • 1.578 έξοδοι εναερίων μέσων, διαφόρων τύπων, καλύπτοντας συνολικά 3.232 ώρες πτήσης για επιτήρηση και κατάσβεση 311 πυρκαγιών.