Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016, διοργανώθηκε στο ΓΕΕΘΑ η ετήσια ενημερωτική ημερίδα για τους διαπιστευμένους, στην Ελλάδα, Ακολούθους Άμυνας (ΑΚΑΜ), Βοηθούς ΑΚΑΜ και Στρατιωτικούς, Ναυτικούς και Αεροπορικούς Ακολούθους.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Παρασχόπουλος, εκπροσωπώντας τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, επέδωσε τα αναμνηστικά διαπίστευσης στους νεοτοποθετηθέντες ξένους ΑΚΑΜ.