Το ΣΑΓΕ κατά την 10η Συνεδρίασή του, της Τετάρτης 1 Μαρτίου 2017, έκρινε ως ακολούθως :

1.    Στο Πολεμικό Ναυτικό

Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

α.    Aρχιπλοίαρχο Μπάνο Σταύρο ΠΝ
β.    Αρχιπλοίαρχο Παξιβανάκη Ιωάννη ΠΝ
γ.    Αρχιπλοίαρχο Λυμπέρη Παναγιώτη ΠΝ
δ.    Αρχιπλοίαρχο (Μ) Δερμεντζούδη Μαρίνο ΠΝ
ε.    Αρχιπλοίαρχο (Μ) Αλεξόπουλο Αριστείδη ΠΝ

2.    Στην  Πολεμική Αεροπορία

α.    Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1)    Ταξίαρχο (Ι) Γιάνναρο Κωνσταντίνο
(2)    Ταξίαρχο (Ι) Λίγκρη Θεόδωρο
(3)    Ταξίαρχο (Ι) Μαντούβαλο Λάζαρο
(4)    Ταξίαρχο (Ι) Σαββόπουλο Αθανάσιο
(5)    Ταξίαρχο (Ι) Γκοντικούλη Ιωάννη
(6)    Ταξίαρχο (ΜΑ) Γεννηματά Ιωάννη
(7)    Ταξίαρχο (ΕΑ) Ανδρέου Γεώργιο
        
β.    Διατηρητέο στον αυτό βαθμό, τον Ταξίαρχο (Ι) Παπανάκο Πέτρο.   

3.    Στο Κοινό Νομικό Σώμα

Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου (ΝΟΜ) για πλήρωση κενής θέσεως, τον Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Σφυρή Ιωάννη.