Το ΣΑΓΕ κατά την 5η Συνεδρίασή του, της Παρασκευής 2 Μαρτίου 2018, έκρινε ως ακολούθως :

1. Στο Πολεμικό Ναυτικό

Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου (M), για πλήρωση κενής θέσης, τον Αρχιπλοίαρχο (Μ) Γεώργιο Μπαμπλένη ΠΝ.

2. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:
    (1) Ταξίαρχο (Ι) Θεόδωρο Λάγιο
    (2) Ταξίαρχο (Ι) Δημήτριο Τζουμερκιώτη
    (3) Ταξίαρχο (Ι) Φώτιο Τζάλλα

β. “Διατηρητέους στον αυτό βαθμό” τους:
   (1) Ταξίαρχο (Ι) Ιωάννη Τσαντήρη
   (2) Ταξίαρχο (Ι) Κωνσταντίνο Άγγο