Την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΕΘΑ, ενημερωτική ημερίδα, με θέμα ‘’Πρόγραμμα Erasmus+ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, Δυνατότητες και Διαδικασίες’’.

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ‘’Erasmus+’’ αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς της δια βίου μάθησης.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη από φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) στο πλαίσιο του προγράμματος, και την παρακολούθησαν στελέχη των ΕΔ με αρμοδιότητα επί θεμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής επιμόρφωσης.

Ως ομιλητές συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής του ‘’European Security and Defence College’’, κος Dirk Dubois, ο πρόεδρος του ‘’Implementation Group for the European Initiative for the Exchange of Young Officers’’, κος Herald Gell καθώς και στελέχη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο αποτελεί την εθνική μονάδα συντονισμού του προγράμματος.