Από 5 έως 7 Ιουνίου 2018, διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ), το 9ο Ετήσιο Συνέδριο του Κέντρου, με θέμα “Fostering Projection of Stability through Maritime Security: Achieving Enhanced Capabilities and Operational Effectiveness”.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 125 σύνεδροι προερχόμενοι από 23 κράτη και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Οι βασικές ενότητες του συνεδρίου περιέλαβαν την ανάλυση του περιβάλλοντος ασφαλείας στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο, την επιχειρησιακή συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ και τις τεχνολογικές εξελίξεις, στο πλαίσιο εξέτασης της βελτίωσης των δυνατοτήτων και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας στο πεδίο της θαλάσσιας ασφάλειας.