Από 11 έως 14 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές επισκέψεις διαπιστευμένων στην Ελλάδα, Ακολούθων Άμυνας (ΑΚΑΜ) – Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορικών Ακολούθων (ΣΝΑΑ) και Βοηθών τους, σε μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο πλαίσιο αυτό, επισκέφθηκαν την 1η Στρατιά και το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) στη Λάρισα, καθώς και το Γ΄ Σώμα Στρατού/ΝΑΤΟ Rapid Deployable Corps-Greece (Γ΄ΣΣ/NRDC-GR) και τη Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδας (ΝΔΒΕ) στη Θεσσαλονίκη, όπου ενημερώθηκαν για την οργάνωση και λειτουργία τους.

Επίσης επισκέφθηκαν την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) και τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας.