Την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 διοργανώθηκε στο ΓΕΕΘΑ, σεμινάριο επί θεμάτων που άπτονται του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ) και του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφαλείας (ΕΚΒΑ).

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση 140 στελεχών του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και ιδιωτικών εταιρειών, επί θεμάτων χειρισμού διαβαθμισμένου υλικού, διαβάθμισης προσωπικού και ηλεκτρονικής ασφαλείας.