Την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018, πραγματοποιήθηκαν στην Αίγυπτο, επιτελικές συνομιλίες (Staff Talks) μεταξύ αντιπροσωπειών των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων ΓΕΕΘΑ, Αρχιπλοίαρχος Μιχαήλ Ναούμ ΠΝ.

Κατά τις συνομιλίες έγινε επισκόπηση της υφιστάμενης τριμερούς στρατιωτικής συνεργασίας καθώς και των δυνατοτήτων περαιτέρω διεύρυνσης αυτής.