Την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018, επιτελείς του ΓΕΕΘΑ πραγματοποίησαν αξιολόγηση της Αεροπορικής Βάσης στο Δουβλίνο-Ιρλανδία (AIR CORPS DUBLIN), στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κειμένου Βιέννης (Vienna Document).

Το Κείμενο Βιέννης θεσπίζει δεσμευτική διαδικασία υλοποίησης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία για την Ευρώπη (ΟΑΣΕ), με ανταλλαγή και πιστοποίηση στοιχείων που αφορούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στις στρατιωτικές δραστηριότητες των συμβαλλομένων κρατών.