Από 27 έως 28 Σεπτεμβρίου 2018, αντιπροσωπεία του Υπουργείου Άμυνας του Μαυροβουνίου, με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού, Mihailo Volkov, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ελλάδα, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του διμερούς Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) έτους 2018.

Το πρόγραμμα των επαφών περιέλαβε επίσκεψη στο ΓΕΕΘΑ, όπου ενημερώθηκαν σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στις Στρατιωτικές Σχολές, καθώς και επισκέψεις στη ΣΣΕ, ΣΝΔ και ΣΙ όπου ενημερώθηκαν για την παρεχόμενη εκπαίδευση, ενώ συναντήθηκαν με Μαυροβούνιους υποτρόφους.