Από 1 έως 4 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) στην Κρήτη, η 38η σύσκεψη της ομάδας εργασίας ΝΑΤΟ επί των διακλαδικών επιχειρησιακών δογμάτων.

Σκοπός της ομάδας εργασίας είναι η προαγωγή της διαλειτουργικότητας, μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων δογμάτων για την τυποποίηση της σχεδίασης και διεξαγωγής των επιχειρήσεων της Συμμαχίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν 63 εκπρόσωποι από 18 κράτη-μέλη και εταίρους του ΝΑΤΟ (Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Καναδά, Νέα Ζηλανδία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Τουρκία, Τσεχία) καθώς και από Διοικήσεις και Κέντρα Αριστείας της Συμμαχίας.

H εν λόγω σύσκεψη, εμπίπτει στις δράσεις του πλαισίου υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού ΝΑΤΟ για την επαύξηση της διαλειτουργικότητας και τυποποίησης. Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα είναι επικεφαλής κράτος (lead nation) στη διαμόρφωση και πραγματοποίηση σχεδίου δράσεως ενίσχυσης της εκπαίδευσης στην τυποποίηση ΝΑΤΟ.