Την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, στην Αθήνα, ημερίδα για θέματα δημοσίων συμβάσεων, με μέριμνα της Διεύθυνσης Νομικού Σώματος ΓΕΕΘΑ, σε συνεργασία με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).

Την ημερίδα παρακολούθησαν στελέχη του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) που είναι επιφορτισμένα με συναφή καθήκοντα, στελέχη του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών ΕΔ καθώς και στελέχη της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ), στα οποία δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα θέματα που άπτονται των διαδικασιών προετοιμασίας, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.