Στο πλαίσιο του έτους μέριμνας προσωπικού, ξεκίνησε στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΓΕΔ), για το εκπαιδευτικό έτος 2018 – 2019, ενισχυτική διδασκαλία ξένων γλωσσών (αγγλικής – γαλλικής – γερμανικής – ιταλικής) για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο τρέχον πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας συμμετέχουν 80 σπουδαστές.

Το Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας των Ενόπλων Δυνάμεων εδρεύει στο Στρατόπεδο “Φακίνου” στην Αθήνα και κατέχει πιστοποίηση Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Εκμάθησης Άτυπης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κατά ISO 29990:2010, καθώς και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, με πεδίο εφαρμογής “Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Γλωσσομάθειας”.