Τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΕΘΑ η σύσκεψη της Μόνιμης Διακλαδικής Επιτροπής Ποιότητας (ΜΔΕΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) και τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

Οι εργασίες της επιτροπής εστίασαν σε θέματα τυποποίησης, διαπίστευσης, μετρολογίας και διακρίβωσης.

Σκοπός της ΜΔΕΠ είναι η ανάπτυξη, επεξεργασία και αξιολόγηση των θεμάτων ποιότητας των ΕΔ.