Από 27 έως 29 Νοεμβρίου 2018, διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από το NATO Rapid Deployable Corps-Greece (NRDC-GR), η ετήσια σύσκεψη της ανώτερης επιτροπής χρηματοδότησης των στρατηγείων κλιμακούμενης ετοιμότητας της δομής δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η εξέταση θεμάτων οικονομικής φύσης και χρηματοδότησης των εν λόγω στρατηγείων.