Από 18 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2018, αντιπροσωπεία των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) της Αρμενίας, αποτελούμενη από δύο Αξιωματικούς Υγειονομικού (Ιατροί), επισκέφθηκε την Ελλάδα, με σκοπό την πρακτική εκπαίδευσή τους στους τομείς της ακτινολογίας και της χειρουργικής.

Η ανωτέρω πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στη Χειρουργική Κλινική και στο Εργαστήριο Υπερηχοτομογραφίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Η ανωτέρω δράση εντάσσεται στο υφιστάμενο διμερές Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) έτους 2018.