Το ΣΑΓΕ κατά την 5η Συνεδρίασή του, της Παρασκευής 1 Μαρτίου 2019, έκρινε ως ακολούθως :

1. Στο Κοινό Νομικό Σώμα

α. ” Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία ” τον Υποστράτηγο (ΝΟΜ) Ιωάννη Σφυρή

β. “Διατηρητέους” τους:

(1) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Σπυρίδωνα Γιαννακάκη

(2) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Παναγιώτη Ζαρκάδη

γ. ” Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία ” τον Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Χρήστο Μαυρίδη

2. Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

Διατηρητέο” τον Ταξίαρχο (ΟΕ) Ιωάννη Μάνο