Το ΣΑΓΕ κατά την 7η Συνεδρίασή του, της Παρασκευής 1 Μαρτίου 2019, έκρινε ως ακολούθως :

1. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Αθανάσιο Ντινόπουλο
(2) Ταξίαρχο (Ι) Νικηφόρο Πιτταρά
(3) Ταξίαρχο (Ι) Ιωάννη Γερόλυμο
(4) Ταξίαρχο (Ι) Δημήτριο Τσιρογιαννίδη
(5) Ταξίαρχο (Ι) Πέτρο Χατζήρη
(6) Ταξίαρχο (Μ) Γεώργιο Καραδήμα
(7) Ταξίαρχο (ΕΑ) Γεώργιο Βαγενά
(8) Ταξίαρχο (ΥΙ) Δημήτριο Χατζηγεωργίου

β. “Διατηρητέος στον αυτό βαθμό” τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Γεώργιο Φασούλα
(2) Ταξίαρχο (Ι) Παναγιώτη Δημόπουλο

2. Στο Κοινό Νομικό Σώμα

Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου (ΝΟΜ) για πλήρωση κενής θέσεως, τον Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Σπυρίδωνα Γιαννακάκη.

3. Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου (ΟΕ) για πλήρωση κενής θέσεως, τον Ταξίαρχο (ΟΕ) Ιωάννη Μάνο.